آخرین خبرها
خانه / کدپستی ۵ رقمی مناطق استان فارس نقشه استان فارس

کدپستی ۵ رقمی مناطق استان فارس نقشه استان فارس

نقشه استان فارس

اس ام اس آسا

آباده: ۷۳۹۱۱ تا ۷۳۹۹۱
ارسنجان: ۷۳۷۳۱ تا ۷۳۷۶۱
استهبان: ۷۴۴۶۱ تا ۷۴۵۱۹
اقلید: ۷۳۸۱۱ تا ۷۳۸۹۱
بوانات: ۷۳۷۸۱ تا ۷۳۹۷۱
پاسارگاد: ۷۳۷۴۱ تا ۷۳۷۹۱
جهرم: ۷۴۱۳۱ تا ۷۴۵۹۱
خرمبید: ۷۳۷۵۱ تا ۷۳۹۶۱
خنج: ۷۴۴۳۱ تا ۷۴۴۳۱
داراب: ۷۴۱۱۱ تا ۷۴۸۹۱
زرین دشت: ۷۴۸۱۴ تا ۷۴۸۶۱
سپیدان: ۷۳۶۱۱ تا ۷۳۶۹۱
شیراز: ۷۱۳۳۱ تا ۷۳۴۹۱
فراشبند: ۷۴۷۷۱ تا ۷۴۷۸۱
فسا: ۷۴۶۱۱ تا ۷۴۶۹۱
فیروزآباد: ۷۴۷۱۱ تا ۷۴۷۹۱
قیر و کارزین: ۷۴۷۱۴ تا ۷۴۷۶۱
کازرون: ۷۳۱۱۱ تا ۷۳۳۹۱
لارستان: ۷۴۳۱۱ تا ۷۴۴۱۹
لامرد: ۷۴۳۴۱ تا ۷۴۴۴۱
مرودشت: ۷۳۴۳۱ تا ۷۳۷۷۱
ممسنی: ۷۳۵۱۱ تا ۷۳۵۹۱
مهر: ۷۴۴۱۴ تا ۷۴۴۵۱
نی ریز: ۷۴۹۱۱ تا ۷۴۹۹۱

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*